Славица Конеска Темелкоска

Историја

02 септември, 2018 386 B csv 921d8457ee07be3962adf160d4766cb7

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООМУ Ордан Михајлоски - Оцка Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.200.000, 00", 2018 2028,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "1.200.000, 00", 64 м2 Прилеп 2003 1/2, Стекнување со договор за купопродажба