Милутин Станчиќ

Историја

11 октомври, 2017 799 B csv b0f30663adcd5abadb48ee43288b3883

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Управа за развој и унапредување на јазиците на заедниците

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, недал податок, Куќа, "550.000, 00 денари", 90 м2 Демир Капија 2014 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Плац, "300.000, 00 денари", 25 м2 Неготино - 1/4, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Стан, "110.000, 00", 82 м2 Скопје 2014 1/4, Стекнување со наследство

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, "36.000, 00 денари", Пежо 106 1999/2012, Стекнување со наследство