Зоран Трајчевски

Историја

28 април, 2020 3.79 KB csv 2b4bf5917878cfd536dfa532a208e81f спореди
03 јануари, 2020 3.63 KB csv c3884549d496055b766c0e0ab9548f7d спореди
01 септември, 2019 3.67 KB csv e698138f192225b9177d2e0d81b9f639 спореди
07 февруари, 2019 3.66 KB csv 412a244bd060b2734e7328166f2f2335 спореди
10 мај, 2018 3.63 KB csv db28faed7bb5de2bded7aadf205b0097 спореди
29 март, 2018 3.63 KB csv 792b7f1cd3b7a7d08ed13cbc737e5f32 спореди
12 ноември, 2017 3.63 KB csv 3947dc9b8b5561b957e426c91f3f0495 спореди
25 јуни, 2017 3.63 KB csv ae247acbbc695238a2d68830a505cc1e спореди
08 јануари, 2017 3.63 KB csv f1e871eef6d4eef298fd338bb9634937 спореди
20 декември, 2016 3.63 KB csv b96d69e93b71dab32dff5382d998cbf3 спореди
25 август, 2016 3.65 KB csv 06609e54f69f023ea4c4090e09fd2e5a спореди
09 април, 2016 3.75 KB csv 0e766651786ac3f7da41596ed1a1d58f спореди
03 април, 2016 3.89 KB csv dbd486015ab33162dfd1d4c37dcf9f83

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 56.400, 00", Комерцијална банка АД Скопје 2015, Стекнување на друг начин

Друг имот, Заеднички имот, 10 Уметнички слики, "60.000, 00 денари", , Стекнување со договор за подарок

Друг имот, Имот на брачен другар, Златен накит, "200.000, 00 денари", , Стекнување со договор за подарок

Друг имот, Личен имот, Средства во готово, "3.000, 00 евра", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Средства на клиентска с-ка за купување акции, "1.133.782, 00", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Заеднички имот, Камати од депозити, "денари 74.146, 00", месечно,

Други приходи, Заеднички имот, Рента од издавање на стан, "270, 00 евра", месечно,

Други приходи, Личен имот, Подарок од родител од продажба на фамилијарна куќа, "200.000, 00 евра", март 2011,

Други приходи, Личен имот, Приходи од продажба на моторно возило, "7.500, 00 евра", 2014,

Други приходи, Личен имот, Приходи по основ на пресуди од работен спор, "30.000, 00 евра", 2009 и 2010,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.737.550, 00 денари", 41 м2 Скопје 2011 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "210.000, 00 денари", "1.750 м2 село Орешани, Скопје 2008 1/2", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, /, "- село Мијајлица, Република Србија 2014 1/6", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.200.000, 00 денари", 103 м2 Скопје 2001 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, "3.300.000, 00 денари", 84 м2 Скопје 2002 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.037.540, 00 денари", 48 м2 Скопје 2011 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "25.000, 00 евра", Мазда ЦХ 7 2012/2013, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "1.422.587, 00", 191 2020, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "10.724.330, 00", 1.809 2019, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "5.443.200, 00 денари", 1.000 2018, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "9.656.858, 00 денари", 4000 2017, Стекнување со договор за купопродажба