Билјана Јовановска

Историја

25 октомври, 2020 1.43 KB csv 95ef86c1e3275e7185d66737c2a9b11e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за вработување на РСМ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Заем, "4.700.000, 00", 2015 120 месеци,

Долгови, Личен имот, Кредит, "4.305.000, 00", 2015 240 месеци,

Долгови, недал податок, Кредит, -, 2020 -,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа со земјиште, "700.000, 00", 700 м2 Горно Соње 2014 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "4.300.000, 00 денари", 96 м2 Скопје 2010 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Двор, -, 400 м2 Скопје 2015 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "6.000.000, 00 денари", 1.938 м2 Скопје 2015 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "983.000, 00", 563 м2 КО Горно Соње 2020 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "610.000, 00", Голф 2014/2016, Стекнување со договор за подарок