Михаил Цветков

Историја

03 април, 2016 2.63 KB csv 6df47e4c8f12f603c0c3a91bd656f43f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство > Влада на Република Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 4.000, 00", ЦБ 2013, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска платежна картичка, "денари 95.369, 00", ЦКБ -, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 1.354.535, 00", ЦКБ 2014, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 285, 00", ЦКБ -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 75.787, 00", ЦБ -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "4.511.400, 00 денари", 73 м2 Скопје 2005 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "3.372.253, 00 денари", "136.418 м2 село Железница, Кратово 2003 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.200.000, 00 денари", "72 м2 село Железница, Кратово 2003 -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.449.600, 00 денари", 72 м2 Кратово 1998 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "5.376.600, 00 денари", 87 м2 Скопје 1994 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "679.800, 00 денари", Пасат 1.9ТДИ 2008/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "185.400, 00 денари", Ауди 80 2.0 Е 1990/1992, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "197.760, 00 денари", 160 2001, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "912.168, 00 денари", 738 2001, Стекнување на друг начин