Живко Фирфов

Историја

25 октомври, 2019 2.53 KB csv f8bb17723f222a1a53ca8119a77c8eb8

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за музичка уметност - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "3.680, 8 евра", Комерцијална банка 2003-2017, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "681, 45 УСД", Комерцијална банка 2003-2012, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "31.000, 00", - -,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "107.000, 00", - -,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "26.800.000, 00", 541 м2 Скопје 2012 0, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.380.690, 00", 41 м2 Охрид 2012 0, Стекнување со наследство

Побарувања, Заеднички имот, По основ на купопродажен догoвор, "10.463.302, 00", 29.03.2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00", Хонда Џез 2004/2004, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "500.000, 00", Ауди А4 2006/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на деца, инвестиции во фондови, "2.300.000, 00", "15.101, 0542 2018", Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Имот на деца, инвестиции во фондови, "2.300.000, 00", "15.101, 0542 2018", Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Имот на деца, инвестиции во фондови, "770.000, 00", "5.401, 1373 2018", Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Имот на деца, инвестиции во фондови, "770.000, 00", "5.401, 1373 2018", Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, инвестиции во фондови, "1.070.000, 00", "6.554, 1874 2019", Стекнување на друг начин