Зоран Стерјев

Историја

04 јануари, 2022 3.41 KB csv 683bf43aba10aed7b2179ef9f064fd5c

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Фармацевтски факултет

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Депозит, -, Шпаркасе банка -, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Депозит, -, Шпаркасе банка -, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Имот на деца, Депозит, -, Шпаркасе банка -, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Депозит, -, Шпаркасе банка -, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, -, Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Други приходи, Заеднички имот, Дивиденда, Променлива, годишно,

Други приходи, Заеднички имот, Камати од депозити, "30.000, 00", месечно,

Други приходи, Заеднички имот, Рента, "150.000, 00", месечно,

Други приходи, Имот на брачен другар, Дивиденда, Променлива, годишно,

Други приходи, Личен имот, хонорари од авторски договори, "800.000, 00", годишно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.000.000, 00", 64 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "9.000.000, 00", 144 м2 Скопје 2004 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "3.000.000, 00", 40 м2 Битола - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.500.000, 00", 54 м2 Скопје 1993 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "3.500.000, 00", 56 м2 Битола 2018 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "1.659.330, 00", Форд Фокус 1.5 тдци 2020/2020, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, Удели, -, 100% 2020, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Заеднички имот, Удели, -, 50% 2019, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, Удели, -, 50% 2020, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Удели, -, 100% 2001, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "8.000.000, 00", 1822 2007, Стекнување со договор за купопродажба