Цвете Димитриеска

Историја

17 август, 2020 1.14 KB csv 7fac1f24012e26f8c59d2bb5da38fa03

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Орочен денарски депозит, "5.062, 00", АД Стопанска банка Скопје 2018, Стекнување со договор за подарок

Долгови, Личен имот, Кредит, "36.990, 00", 2019 2021,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.333.200, 00", 57 м2 Битола 2008 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "1.243.680, 00", 1036 м2 Битола 2016 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "245.000, 00", 98 м2 Битола 2016 1/1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "194.355, 00", Цитроен Ц3 2004/2012, Стекнување со договор за купопродажба