Валентина Стојкоска

Историја

01 септември, 2019 951 B csv a641126ccd6a4150456f256df22b870d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас - Кочо Рацин - Битола

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "280.000, 00", 2018 2026,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "1.800.000, 00", 43 м2 Битола 2018 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.000.000, 00", 115 м2 Битола 2000 1/2, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "120.000, 00", Голф 4 1999/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "75.000, 00", Нисан 1999/2012, Стекнување со договор за купопродажба