Весна Марашвиќ

Историја

25 октомври, 2020 1.26 KB csv 500d81ce425af56e59e86137b60b9cf9

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на шефот на Канцеларијата > Влада на Република Северна Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, -, Комерцијална банка -, - недал податок -

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.152.325, 00", 2018 2028,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "34.000, 00 ЕУР", 34 м2 Скопје 2012 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "63.000, 00 ЕУР", 70 м2 Скопје 2000 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "3.000, 00 ЕУР", 300 м2 Скопје 2007 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, -, 36 м2 + 36 м2 Скопје 2012 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "560.000, 00", ФВ ЕОС 2008/2017, Стекнување со договор за купопродажба