Сузана Зеленковска

Историја

01 септември, 2019 691 B csv c796c3ae3dbef88238787e25af8b1f48

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Република Словенија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "735.000, 00", 2018 2032,

Долгови, Личен имот, Кредит, "762.500, 00", 2018 2032,

Долгови, Личен имот, Платежна картичка, "248.000, 00", - -,

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, "3.600.000, 00", - Скопје 2018 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.650.000, 00", 49 м2 Скопје 2006 1/1, Стекнување со договор за купопродажба