Васко Наќев

Историја

01 септември, 2019 1.33 KB csv 1c6f0baa34c3b0d3808f44f34b1a5bf3

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ „Гоце Делчев“ - Босилово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "1.200.000, 00 денари", "2, 2 ха Робово 1997 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа со двор, "1.200.000, 00 денари", 200 м2 Робово 1955 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.800.000, 00 денари", 60 м2 Струмица 1998 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "240.000, 00 денари", Тратор ИМТ - 539 1990/1990, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "20.000, 00 денари", Југо 45 1992/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Голф 5 2004/2017, Стекнување со договор за купопродажба