Драган Тевдовски

Историја

20 јули, 2017 915 B csv a84b1973a54633492d92841e17be86c2

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Министер за финансии > Министерство за финансии

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "EUR 20.499, 00", Охридска банка АД Скопје 1.7.2016, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Гаража, "140.595, 00 денари", 7 м2 Скопје 2015 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.139.000, 00 денари", "67, 3 м2 Скопје 2015 1/1", Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.722.000, 00 денари", Тојота Рав 4 2016/2016, Стекнување со договор за купопродажба