Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни

Историја

17 октомври, 2019 873.47 KB csv faabb36370dbdf9e9af4d8630160fe70 спореди
08 септември, 2019 869.79 KB csv ece606e899bd95b8d281b702b3860034 спореди
01 септември, 2019 866.10 KB csv 8923344c5392a7f3a6b4e339e33e887e спореди
03 мај, 2019 851.32 KB csv 3ff3a6c1af5b0e6279a8e4e12b28fa32 спореди
07 февруари, 2019 843.96 KB csv 1a6b17df5fcdce6ca1d4f310b1917e56 спореди
02 септември, 2018 825.53 KB csv 7ee284fcaf8b73f40e242d46b0d88115 спореди
08 јули, 2018 818.16 KB csv 2bd7269130860fa37f8a44f3585a04c3

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Индустрија > Внатрешна трговија


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Индустриско производство според НКД Рев.2, Месец, value

Вкупно, 2000M01, 67.541946120

Вкупно, 2000M02, 86.312386470

Вкупно, 2000M03, 96.593580870

Вкупно, 2000M04, 82.224175810

Вкупно, 2000M05, 74.253864110

Вкупно, 2000M06, 82.848797900

Вкупно, 2000M07, 72.137574580

Вкупно, 2000M08, 72.682460430

Вкупно, 2000M09, 96.247206510

Вкупно, 2000M10, 83.904671050

Вкупно, 2000M11, 98.997371850

Вкупно, 2000M12, 92.089911100

Вкупно, 2001M01, 72.414203950

Вкупно, 2001M02, 84.197204040

Вкупно, 2001M03, 82.849496150

Вкупно, 2001M04, 85.387924850

Вкупно, 2001M05, 82.812720290

Вкупно, 2001M06, 72.023348430

Вкупно, 2001M07, 72.353776170

Вкупно, 2001M08, 71.992371540

Вкупно, 2001M09, 78.747674670

Вкупно, 2001M10, 101.873193400

Вкупно, 2001M11, 94.010604160

Вкупно, 2001M12, 76.220550250

Вкупно, 2002M01, 56.757778340

Вкупно, 2002M02, 71.222330040

Вкупно, 2002M03, 76.906507350

Вкупно, 2002M04, 80.871013940

Вкупно, 2002M05, 66.812746480

Вкупно, 2002M06, 73.471743680

Вкупно, 2002M07, 67.643164420

Вкупно, 2002M08, 64.984397860

Вкупно, 2002M09, 77.593796290

Вкупно, 2002M10, 101.760383500

Вкупно, 2002M11, 99.084914230

Вкупно, 2002M12, 86.465792300

Вкупно, 2003M01, 61.514514860

Вкупно, 2003M02, 61.497007640

Вкупно, 2003M03, 89.085999160

Вкупно, 2003M04, 80.438602510

Вкупно, 2003M05, 75.194714230

Вкупно, 2003M06, 73.425070980

Вкупно, 2003M07, 77.969971340

Вкупно, 2003M08, 60.240164550

Вкупно, 2003M09, 103.572558100

Вкупно, 2003M10, 105.377874600

Вкупно, 2003M11, 99.608607210

Вкупно, 2003M12, 79.036692640

Вкупно, 2004M01, 60.915051780

Вкупно, 2004M02, 69.702438390

Вкупно, 2004M03, 80.228239870

Вкупно, 2004M04, 78.123978300

Вкупно, 2004M05, 72.721778210

Вкупно, 2004M06, 76.753638500

Вкупно, 2004M07, 79.671357880

Вкупно, 2004M08, 78.869143040

Вкупно, 2004M09, 83.093253950

Вкупно, 2004M10, 85.226120670

Вкупно, 2004M11, 84.679781470

Вкупно, 2004M12, 95.703836710

Вкупно, 2005М01, 65.200000000

Вкупно, 2005М02, 74.100000000

Вкупно, 2005М03, 80.000000000

Вкупно, 2005М04, 87.300000000

Вкупно, 2005М05, 88.500000000

Вкупно, 2005М06, 89.800000000

Вкупно, 2005М07, 84.500000000

Вкупно, 2005М08, 83.200000000

Вкупно, 2005М09, 88.900000000

Вкупно, 2005М10, 89.500000000

Вкупно, 2005М11, 88.000000000

Вкупно, 2005М12, 93.300000000

Вкупно, 2006М01, 67.700000000

Вкупно, 2006М02, 73.300000000

Вкупно, 2006М03, 85.000000000

Вкупно, 2006М04, 85.800000000

Вкупно, 2006М05, 91.900000000

Вкупно, 2006М06, 99.000000000

Вкупно, 2006М07, 94.600000000

Вкупно, 2006М08, 93.000000000

Вкупно, 2006М09, 96.000000000

Вкупно, 2006М10, 96.600000000

Вкупно, 2006М11, 93.300000000

Вкупно, 2006М12, 95.500000000

Вкупно, 2007М01, 73.896067670

Вкупно, 2007М02, 84.080697560

Вкупно, 2007М03, 92.934674920

Вкупно, 2007М04, 90.269926920

Вкупно, 2007М05, 86.744087810

Вкупно, 2007М06, 92.515101650

Вкупно, 2007М07, 93.535134230

Вкупно, 2007М08, 94.238631930

Вкупно, 2007М09, 100.104493100

Вкупно, 2007М10, 106.547545800

Вкупно, 2007М11, 99.200879080

Вкупно, 2007М12, 99.379584350

Вкупно, 2008М01, 83.983244520

Вкупно, 2008М02, 90.338940890

Вкупно, 2008М03, 91.717879230

Вкупно, 2008М04, 94.919295340

Вкупно, 2008М05, 102.102087900

Вкупно, 2008М06, 103.355579700

Вкупно, 2008М07, 106.734349400

Вкупно, 2008М08, 101.791152400

Вкупно, 2008М09, 115.012487400

Вкупно, 2008М10, 95.328273590

Вкупно, 2008М11, 96.030170720

Вкупно, 2008М12, 88.887313190

Вкупно, 2009М01, 69.511774060

Вкупно, 2009М02, 77.765390720

Вкупно, 2009М03, 86.098553250

Вкупно, 2009М04, 86.037119570

Вкупно, 2009М05, 84.592133700

Вкупно, 2009М06, 86.291351250

Вкупно, 2009М07, 85.150639860

Вкупно, 2009М08, 91.183166800

Вкупно, 2009М09, 103.843163700

Вкупно, 2009М10, 94.424857980

Вкупно, 2009М11, 98.937588600

Вкупно, 2009М12, 104.939194600

Вкупно, 2010М01, 68.802597500

Вкупно, 2010М02, 72.298190880

Вкупно, 2010М03, 80.321058310

Вкупно, 2010М04, 79.189453700

Вкупно, 2010М05, 83.640453650

Вкупно, 2010М06, 89.360949280

Вкупно, 2010М07, 89.347211150

Вкупно, 2010М08, 85.278501840

Вкупно, 2010М09, 88.627172870

Вкупно, 2010М10, 87.041491180

Вкупно, 2010М11, 99.492020550

Вкупно, 2010М12, 93.623949660

Вкупно, 2011М01, 74.564396560

Вкупно, 2011М02, 79.010800120

Вкупно, 2011М03, 93.002857410

Вкупно, 2011М04, 89.503315420

Вкупно, 2011М05, 95.261052180

Вкупно, 2011М06, 91.327235470

Вкупно, 2011М07, 95.419938180

Вкупно, 2011М08, 88.050381820

Вкупно, 2011М09, 93.763926550

Вкупно, 2011М10, 93.644920570

Вкупно, 2011М11, 95.874192020

Вкупно, 2011М12, 98.078972910

Вкупно, 2012М01, 69.394759950

Вкупно, 2012М02, 72.619479030

Вкупно, 2012М03, 89.714832890

Вкупно, 2012М04, 90.888149390

Вкупно, 2012М05, 92.319526580

Вкупно, 2012М06, 90.035279870

Вкупно, 2012М07, 94.330732520

Вкупно, 2012М08, 88.248417720

Вкупно, 2012М09, 85.325863520

Вкупно, 2012М10, 93.556909260

Вкупно, 2012М11, 96.899370600

Вкупно, 2012М12, 94.228827500

Вкупно, 2013М01, 72.406392150

Вкупно, 2013М02, 77.299656560

Вкупно, 2013М03, 95.648524070

Вкупно, 2013М04, 97.690713630

Вкупно, 2013М05, 91.691303120

Вкупно, 2013M06, 94.099060120

Вкупно, 2013М07, 98.677161800

Вкупно, 2013М08, 86.482367730

Вкупно, 2013М09, 88.162971090

Вкупно, 2013М10, 92.488061740

Вкупно, 2013М11, 98.660363670

Вкупно, 2013М12, 98.152535690

Вкупно, 2014М01, 77.069525300

Вкупно, 2014М02, 80.453415530

Вкупно, 2014М03, 96.204248050

Вкупно, 2014М04, 99.825309690

Вкупно, 2014М05, 100.549819300

Вкупно, 2014М06, 98.676882460

Вкупно, 2014M07, 104.506113400

Вкупно, 2014М08, 87.572097320

Вкупно, 2014М09, 96.144685210

Вкупно, 2014М10, 99.462634830

Вкупно, 2014М11, 104.407126800

Вкупно, 2014М12, 98.885033100

Вкупно, 2015М01, 77.916207430

Вкупно, 2015М02, 82.955764470

Вкупно, 2015М03, 96.784794200

Вкупно, 2015М04, 98.894219810

Вкупно, 2015М05, 95.561712160

Вкупно, 2015М06, 104.982042300

Вкупно, 2015M07, 101.651485700

Вкупно, 2015M08, 98.654801550

Вкупно, 2015M09, 104.459058400

Вкупно, 2015M10, 112.481894900

Вкупно, 2015M11, 116.403461900

Вкупно, 2015M12, 109.254557100

Вкупно, 2016M01, 84.150806790

Вкупно, 2016M02, 95.538561030

Вкупно, 2016M03, 105.445029100

Вкупно, 2016M04, 102.429530900

Вкупно, 2016M05, 100.593360000

Вкупно, 2016М06, 100.362187100

Вкупно, 2016М07, 106.851257700

Вкупно, 2016М08, 103.741441600

Вкупно, 2016М09, 109.243749300

Вкупно, 2016М10, 108.424834400

Вкупно, 2016M11, 110.703363100

Вкупно, 2016M12, 113.030252200

Вкупно, 2017M01, 81.924527280

Вкупно, 2017М02, 94.323200460

Вкупно, 2017М03, 104.497803400

Вкупно, 2017М04, 100.504452000

Вкупно, 2017М05, 109.872043800

Вкупно, 2017М06, 104.344477800

Вкупно, 2017М07, 104.469512200

Вкупно, 2017М08, 98.219433400

Вкупно, 2017М09, 109.541532300

Вкупно, 2017М10, 109.817920100

Вкупно, 2017М11, 115.270134100

Вкупно, 2017М12, 110.136795300

Вкупно, 2018М01, 88.772572030

Вкупно, 2018М02, 97.272106320

Вкупно, 2018М03, 109.285946000

Вкупно, 2018М04, 101.999739300

Вкупно, 2018M05, 111.060976000

Вкупно, 2018M06, 116.967184000

Вкупно, 2018M07, 113.295797100

Вкупно, 2018M08, 100.294604300

Вкупно, 2018M09, 114.469527900

Вкупно, 2018M10, 116.891386200

Вкупно, 2018M11, 120.882568200

Вкупно, 2018M12, 118.839986700

Вкупно, 2019M01, 99.456812800

Вкупно, 2019M02, 104.367438100

Вкупно, 2019М03, 117.458231500

Вкупно, 2019M04, 107.574832300

Вкупно, 2019M05, 112.400000000

Вкупно, 2019M06, 113.832342300

Вкупно, 2019M07, 119.857964000

Вкупно, 2019M08, 110.157884400

Енергија, 2000M01, 119.212293100

Енергија, 2000M02, 130.470622800

Енергија, 2000M03, 103.468128500

Енергија, 2000M04, 125.613384600

Енергија, 2000M05, 82.916779370

Енергија, 2000M06, 117.775541100

Енергија, 2000M07, 65.514483830

Енергија, 2000M08, 69.004748080

Енергија, 2000M09, 108.607186700

Енергија, 2000M10, 142.826608300

Енергија, 2000M11, 102.144958000

Енергија, 2000M12, 152.165099900

Енергија, 2001M01, 136.118143500

Енергија, 2001M02, 167.454757800

Енергија, 2001M03, 122.275850000

Енергија, 2001M04, 129.213632900

Енергија, 2001M05, 98.664734510

Енергија, 2001M06, 99.129620450

Енергија, 2001M07, 116.730698600

Енергија, 2001M08, 69.556927010

Енергија, 2001M09, 100.716042800

Енергија, 2001M10, 53.061991030

Енергија, 2001M11, 128.674341500

Енергија, 2001M12, 107.696618400

Енергија, 2002M01, 135.204645800

Енергија, 2002M02, 142.521679700

Енергија, 2002M03, 113.113550100

Енергија, 2002M04, 49.674836740

Енергија, 2002M05, 37.515243950

Енергија, 2002M06, 39.461387010

Енергија, 2002M07, 47.190860880

Енергија, 2002M08, 46.637564180

Енергија, 2002M09, 96.045444790

Енергија, 2002M10, 103.864088500

Енергија, 2002M11, 134.726302200

Енергија, 2002M12, 160.214834600

Енергија, 2003M01, 102.545190600

Енергија, 2003M02, 67.295673280

Енергија, 2003M03, 134.093733200

Енергија, 2003M04, 104.933055400

Енергија, 2003M05, 101.384047800

Енергија, 2003M06, 52.429337670

Енергија, 2003M07, 142.708887200

Енергија, 2003M08, 160.244096600

Енергија, 2003M09, 122.986588200

Енергија, 2003M10, 132.550800900

Енергија, 2003M11, 133.289799800

Енергија, 2003M12, 169.328121500

Енергија, 2004M01, 135.453012200

Енергија, 2004M02, 125.188846600

Енергија, 2004M03, 143.725701400

Енергија, 2004M04, 124.567730400

Енергија, 2004M05, 84.635638520

Енергија, 2004M06, 93.422142380

Енергија, 2004M07, 99.508352190

Енергија, 2004M08, 103.362368700

Енергија, 2004M09, 101.597855700

Енергија, 2004M10, 117.825432200

Енергија, 2004M11, 124.933521300

Енергија, 2004M12, 143.974070000

Енергија, 2005М01, 138.900000000

Енергија, 2005М02, 137.800000000

Енергија, 2005М03, 132.800000000

Енергија, 2005М04, 126.200000000

Енергија, 2005М05, 100.100000000

Енергија, 2005М06, 109.800000000

Енергија, 2005М07, 99.300000000

Енергија, 2005М08, 100.900000000

Енергија, 2005М09, 107.100000000

Енергија, 2005М10, 130.700000000

Енергија, 2005М11, 135.200000000

Енергија, 2005М12, 143.400000000

Енергија, 2006М01, 156.700000000

Енергија, 2006М02, 128.500000000

Енергија, 2006М03, 143.500000000

Енергија, 2006М04, 106.800000000

Енергија, 2006М05, 113.700000000

Енергија, 2006М06, 105.800000000

Енергија, 2006М07, 118.900000000

Енергија, 2006М08, 110.700000000

Енергија, 2006М09, 93.500000000

Енергија, 2006М10, 130.400000000

Енергија, 2006М11, 142.400000000

Енергија, 2006М12, 158.100000000

Енергија, 2007М01, 138.535317600

Енергија, 2007М02, 145.844333900

Енергија, 2007М03, 135.547523500

Енергија, 2007М04, 126.074419500

Енергија, 2007М05, 71.335641720

Енергија, 2007М06, 74.520756470

Енергија, 2007М07, 105.739277300

Енергија, 2007М08, 100.805267900

Енергија, 2007М09, 101.964253200

Енергија, 2007М10, 119.565857200

Енергија, 2007М11, 130.698517700

Енергија, 2007М12, 153.712876200

Енергија, 2008М01, 151.826583700

Енергија, 2008М02, 141.765659900

Енергија, 2008М03, 133.466342500

Енергија, 2008М04, 117.178406000

Енергија, 2008М05, 100.177975400

Енергија, 2008М06, 97.793074120

Енергија, 2008М07, 105.380229600

Енергија, 2008М08, 111.041746700

Енергија, 2008М09, 102.610092100

Енергија, 2008М10, 122.698419600

Енергија, 2008М11, 113.347299700

Енергија, 2008М12, 106.275430800

Енергија, 2009М01, 149.324690800

Енергија, 2009М02, 132.883560900

Енергија, 2009М03, 144.386136400

Енергија, 2009М04, 112.648402600

Енергија, 2009М05, 92.049071720

Енергија, 2009М06, 107.502627300

Енергија, 2009М07, 105.163989300

Енергија, 2009М08, 111.531526100

Енергија, 2009М09, 85.741784010

Енергија, 2009М10, 129.410618900

Енергија, 2009М11, 131.307103800

Енергија, 2009М12, 136.881449100

Енергија, 2010М01, 158.139861800

Енергија, 2010М02, 143.004757000

Енергија, 2010М03, 123.383799000

Енергија, 2010М04, 115.217877700

Енергија, 2010М05, 131.902888400

Енергија, 2010М06, 134.396579000

Енергија, 2010М07, 135.707976700

Енергија, 2010М08, 118.164862500

Енергија, 2010М09, 96.822137860

Енергија, 2010М10, 112.711846800

Енергија, 2010М11, 119.736721300

Енергија, 2010М12, 147.101905000

Енергија, 2011М01, 160.901422700

Енергија, 2011М02, 150.335292600

Енергија, 2011М03, 167.113338200

Енергија, 2011М04, 143.580703800

Енергија, 2011М05, 127.327027000

Енергија, 2011М06, 90.713978770

Енергија, 2011М07, 106.017943700

Енергија, 2011М08, 105.341082600

Енергија, 2011М09, 78.428246250

Енергија, 2011М10, 129.397207300

Енергија, 2011М11, 135.059815100

Енергија, 2011М12, 146.556687900

Енергија, 2012М01, 131.693786900

Енергија, 2012М02, 138.108146100

Енергија, 2012М03, 123.706738300

Енергија, 2012М04, 119.050361200

Енергија, 2012М05, 98.430910000

Енергија, 2012М06, 108.003896600

Енергија, 2012М07, 124.817623800

Енергија, 2012М08, 101.651355200

Енергија, 2012М09, 85.719442350

Енергија, 2012М10, 88.815064640

Енергија, 2012М11, 110.925416500

Енергија, 2012М12, 127.897653100

Енергија, 2013М01, 133.589034000

Енергија, 2013М02, 125.235146500

Енергија, 2013М03, 139.717228400

Енергија, 2013М04, 126.159073400

Енергија, 2013М05, 119.952447600

Енергија, 2013M06, 104.217680500

Енергија, 2013М07, 105.652374200

Енергија, 2013М08, 106.141691100

Енергија, 2013М09, 94.226675580

Енергија, 2013М10, 88.885395310

Енергија, 2013М11, 102.315826300

Енергија, 2013М12, 118.191796500

Енергија, 2014М01, 115.763543100

Енергија, 2014М02, 104.606443600

Енергија, 2014М03, 115.705938400

Енергија, 2014М04, 109.894612900

Енергија, 2014М05, 107.005735900

Енергија, 2014М06, 76.211656990

Енергија, 2014M07, 96.335961630

Енергија, 2014М08, 60.728215670

Енергија, 2014М09, 83.740051620

Енергија, 2014М10, 103.862893300

Енергија, 2014М11, 120.090392800

Енергија, 2014М12, 103.727803300

Енергија, 2015М01, 122.350837800

Енергија, 2015М02, 110.817588500

Енергија, 2015М03, 123.020333500

Енергија, 2015М04, 116.341075600

Енергија, 2015М05, 89.854877330

Енергија, 2015М06, 80.616374760

Енергија, 2015M07, 81.620698490

Енергија, 2015M08, 84.392602140

Енергија, 2015M09, 77.969212030

Енергија, 2015M10, 89.078829570

Енергија, 2015M11, 99.770856670

Енергија, 2015M12, 124.166713600

Енергија, 2016M01, 140.763743400

Енергија, 2016M02, 111.245753300

Енергија, 2016M03, 98.564407360

Енергија, 2016M04, 83.652404790

Енергија, 2016M05, 67.476580930

Енергија, 2016М06, 59.719432540

Енергија, 2016М07, 91.858391380

Енергија, 2016М08, 82.420064750

Енергија, 2016М09, 82.794510010

Енергија, 2016М10, 92.833032060

Енергија, 2016M11, 108.268782000

Енергија, 2016M12, 134.155288600

Енергија, 2017M01, 149.414766900

Енергија, 2017М02, 130.759936900

Енергија, 2017М03, 95.133138430

Енергија, 2017М04, 83.964076330

Енергија, 2017М05, 79.663657770

Енергија, 2017М06, 75.831532420

Енергија, 2017М07, 92.419610750

Енергија, 2017М08, 98.040756970

Енергија, 2017М09, 85.807504070

Енергија, 2017М10, 96.564376090

Енергија, 2017М11, 106.146170000

Енергија, 2017М12, 120.572517200

Енергија, 2018М01, 110.409897300

Енергија, 2018М02, 119.304642000

Енергија, 2018М03, 120.066074800

Енергија, 2018М04, 79.330863230

Енергија, 2018M05, 74.616286960

Енергија, 2018M06, 85.177566600

Енергија, 2018M07, 83.962624420

Енергија, 2018M08, 99.920387800

Енергија, 2018M09, 99.089066700

Енергија, 2018M10, 104.416671900

Енергија, 2018M11, 111.182586900

Енергија, 2018M12, 149.392802200

Енергија, 2019M01, 159.634928100

Енергија, 2019M02, 127.786918300

Енергија, 2019М03, 119.108546400

Енергија, 2019M04, 95.686344890

Енергија, 2019M05, 91.000000000

Енергија, 2019M06, 110.633268000

Енергија, 2019M07, 129.194925400

Енергија, 2019M08, 139.686046300

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2000M01, 90.449896520

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2000M02, 123.998128900

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2000M03, 151.899607100