Синиша Ивановски

Историја

03 април, 2016 2.02 KB csv aee27229dbbe776b8111921b9c48e537

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП Улици и патишта - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=5...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Друг имот, Личен имот, 1/3 од 1.932 м2 пасиште во КО Соње, нема податок, , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, 1/3 од 151 м2 овоштарник во КО Соње, нема податок, , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, 1/3 од 30/120 од 2.305 м2 ниви во КО Соње, нема податок, , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, 1/3 од 40/120 од 2.549 м2 нива во КО Соње, нема податок, , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, 1/3 од 60/120 од 1.723 м2 нива во КО Соње, нема податок, , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, 1/3 од 60/120 од 11.308 м2 нива во КО Соње, нема податок, , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, ПМВ Шкода Фабиа (2006), нема податок, , Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "2.521.500, 00 денари", 41 м2 Охрид 1988 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "4.735.500, 00 денари", 77 м2 Скопје 1991 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "5.227.500, 00 денари", 85 м2 Скопје 2005 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "506.145, 00 денари", Форд Фиеста 2011/2011, Стекнување со договор за купопродажба