Ридван Зеќири

Историја

04 јануари, 2022 883 B csv 062ee5895d5e9fe72d5a6395593ab68a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на национален одбор на Македонската рамка на квалификаци > Министерство за образование и наука

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "3.690.000, 00 денари", 200 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.642.400, 00", 60 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "300.000, 00", Фолксваген ЕОС 2008/2020, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "370.000, 00 денари", БМВ 116i 2008/2020, Стекнување со договор за купопродажба