Родне Ѓорѓиоска Настова

Историја

01 септември, 2019 828 B csv ef8be827e07b7c84d07d47497a122926

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > УКИМ Институт за сточарство

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Друг имот, Личен имот, стан, "2.318.899, 00", , Стекнување со договор за купопродажба

Други приходи, недал податок, авторски хонорар, "4.000, 00", 01.01-01.06. тековната год.,

Други приходи, недал податок, дивиденда, "90.000, 00", за 2018,

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.318.899, 00 денари", 42 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, недал податок, Акции, "1.740.000, 00", 6.000 2016, Стекнување на друг начин