Наташа Лазова

Историја

03 април, 2016 839 B csv 082303e873c7718cba3ade691d097c4a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП Комуналец Неготино

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "денари 73.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2006, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.200.000, 00 денари", 2007 15 години,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "33.000, 00 денари", 2012 -,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "40.000, 00 денари", 2006 -,

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.000.000, 00 денари", 220 м2 Неготино 2005 1/2, Стекнување со договор за купопродажба