Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни

Историја

17 октомври, 2019 265.19 KB csv 76423b7a1177d98c9489e0f2fd8c84ce спореди
08 септември, 2019 265.15 KB csv 7fc37bc5adc644931932bf0c928d29e4 спореди
01 септември, 2019 265.09 KB csv cdf78f4d068cbfb12ba5e875a49e268b спореди
03 мај, 2019 264.88 KB csv 62e4c1c3fde37ab930c00830c137bca7 спореди
07 февруари, 2019 212.35 KB csv fcd9d3dde8f6f2ecae65fb61e703c3a0 спореди
02 септември, 2018 212.08 KB csv 24a6473837ae4b7038be36ee194a2cb8 спореди
08 јули, 2018 211.97 KB csv 0fde04ee1dc7d94cd4988733294b506f

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Индустрија > Внатрешна трговија


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Година, Сектори/Оддели/Главни индустриски групи, Месец, value

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Структура, 2.438561576

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Јануари, 143.701480100

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Февруари, 91.473180860

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Март, 124.085232800

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Април, 102.473792500

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Мај, 90.036968610

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, јуни, 80.249437140

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Јули, 97.300000000

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Август, 122.000632600

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Септември, 104.869989800

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Октомври, 101.226673500

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Ноември, 100.641856000

2015, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Декември, 110.347090400

2015, 07 Вадење на руди на метал, Структура, 6.757853154

2015, 07 Вадење на руди на метал, Јануари, 89.846644000

2015, 07 Вадење на руди на метал, Февруари, 93.586174740

2015, 07 Вадење на руди на метал, Март, 109.285665500

2015, 07 Вадење на руди на метал, Април, 96.480288960

2015, 07 Вадење на руди на метал, Мај, 107.166056400

2015, 07 Вадење на руди на метал, јуни, 96.352247240

2015, 07 Вадење на руди на метал, Јули, 96.500000000

2015, 07 Вадење на руди на метал, Август, 112.620306300

2015, 07 Вадење на руди на метал, Септември, 72.286830210

2015, 07 Вадење на руди на метал, Октомври, 115.877452800

2015, 07 Вадење на руди на метал, Ноември, 97.446173170

2015, 07 Вадење на руди на метал, Декември, 105.404950700

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Структура, 2.397198447

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Јануари, 48.923994400

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Февруари, 132.389013900

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Март, 173.457920000

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Април, 99.802460430

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Мај, 120.292912500

2015, 08 Вадење на други руди и камен, јуни, 117.321303800

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Јули, 101.400000000

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Август, 82.686236050

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Септември, 112.972581500

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Октомври, 90.607788570

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Ноември, 117.417257300

2015, 08 Вадење на други руди и камен, Декември, 64.674705870

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Структура, 11.751139790

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Јануари, 71.400893640

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Февруари, 104.963868700

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Март, 124.420278400

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Април, 100.962546600

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Мај, 93.584900080

2015, 10 Производство на прехранбени производи, јуни, 105.630584500

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Јули, 123.500000000

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Август, 91.266097300

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Септември, 131.765382000

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Октомври, 95.906187500

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Ноември, 90.327705530

2015, 10 Производство на прехранбени производи, Декември, 99.054885500

2015, 11 Производство на пијалаци, Структура, 4.692330899

2015, 11 Производство на пијалаци, Јануари, 49.746954700

2015, 11 Производство на пијалаци, Февруари, 76.556754340

2015, 11 Производство на пијалаци, Март, 144.298844400

2015, 11 Производство на пијалаци, Април, 97.251712530

2015, 11 Производство на пијалаци, Мај, 123.036948200

2015, 11 Производство на пијалаци, јуни, 122.485633100

2015, 11 Производство на пијалаци, Јули, 104.300000000

2015, 11 Производство на пијалаци, Август, 97.644361340

2015, 11 Производство на пијалаци, Септември, 83.176215500

2015, 11 Производство на пијалаци, Октомври, 72.596717960

2015, 11 Производство на пијалаци, Ноември, 469.774048800

2015, 11 Производство на пијалаци, Декември, 49.610556360

2015, 12 Производство на тутунски производи, Структура, 4.151911104

2015, 12 Производство на тутунски производи, Јануари, 53.894628390

2015, 12 Производство на тутунски производи, Февруари, 214.461663700

2015, 12 Производство на тутунски производи, Март, 251.410449000

2015, 12 Производство на тутунски производи, Април, 120.770277300

2015, 12 Производство на тутунски производи, Мај, 84.333306790

2015, 12 Производство на тутунски производи, јуни, 124.782900000

2015, 12 Производство на тутунски производи, Јули, 72.000000000

2015, 12 Производство на тутунски производи, Август, 192.783181300

2015, 12 Производство на тутунски производи, Септември, 57.509648140

2015, 12 Производство на тутунски производи, Октомври, 123.416373100

2015, 12 Производство на тутунски производи, Ноември, 50.322004630

2015, 12 Производство на тутунски производи, Декември, 89.271889420

2015, 13 Производство на текстил, Структура, 1.854421053

2015, 13 Производство на текстил, Јануари, 98.421165490

2015, 13 Производство на текстил, Февруари, 95.695405170

2015, 13 Производство на текстил, Март, 119.267089000

2015, 13 Производство на текстил, Април, 94.474678650

2015, 13 Производство на текстил, Мај, 94.160674270

2015, 13 Производство на текстил, јуни, 120.251974200

2015, 13 Производство на текстил, Јули, 80.900000000

2015, 13 Производство на текстил, Август, 92.948953470

2015, 13 Производство на текстил, Септември, 124.428589600

2015, 13 Производство на текстил, Октомври, 108.190121000

2015, 13 Производство на текстил, Ноември, 97.006222410

2015, 13 Производство на текстил, Декември, 97.780729350

2015, 14 Производство на облека, Структура, 12.729360720

2015, 14 Производство на облека, Јануари, 107.837436400

2015, 14 Производство на облека, Февруари, 99.421433340

2015, 14 Производство на облека, Март, 88.303283140

2015, 14 Производство на облека, Април, 101.876761600

2015, 14 Производство на облека, Мај, 92.929368300

2015, 14 Производство на облека, јуни, 116.955747400

2015, 14 Производство на облека, Јули, 103.900000000

2015, 14 Производство на облека, Август, 91.053838540

2015, 14 Производство на облека, Септември, 96.391460810

2015, 14 Производство на облека, Октомври, 150.953190700

2015, 14 Производство на облека, Ноември, 63.286243910

2015, 14 Производство на облека, Декември, 100.077389800

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Структура, 1.373574267

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Јануари, 83.595862940

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Февруари, 122.242236700

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Март, 83.329186100

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Април, 105.299443000

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Мај, 113.833269700

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, јуни, 126.115189100

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Јули, 78.300000000

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Август, 86.526359830

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Септември, 97.874800850

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Октомври, 99.401629910

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Ноември, 107.145260600

2015, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Декември, 183.903671500

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Структура, 1.037250461

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Јануари, 51.672422270

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Февруари, 184.880412600

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Март, 150.542803700

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Април, 671.009116100

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Мај, 18.684245550

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", јуни, 108.565701000

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Јули, 100.000000000

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Август, 138.844478700

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Септември, 84.543952320

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Октомври, 115.436576100

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Ноември, 99.707141610

2015, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Декември, 125.633679500

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Структура, 1.126007716

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Јануари, 82.131117950

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Февруари, 119.274677900

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Март, 118.474128200

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Април, 97.080601280

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Мај, 103.470294300

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, јуни, 99.933202630

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Јули, 84.900000000

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Август, 100.830156100

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Септември, 112.590561400

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Октомври, 106.991596200

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Ноември, 95.992877940

2015, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Декември, 110.398716500

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Структура, 1.943402041

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Јануари, 64.256890750

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Февруари, 118.485783100

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Март, 113.865073700

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Април, 82.038137290

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Мај, 118.965228300

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), јуни, 104.493356900

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Јули, 105.400000000

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Август, 85.918411430

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Септември, 102.514049500

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Октомври, 92.795766500

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Ноември, 119.152093700

2015, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Декември, 100.114235800

2015, 19 Производство на кокс и рафинирани нафтени производи, Структура, 0.002293528

2015, 19 Производство на кокс и рафинирани нафтени производи, Јануари, 0.000000000

2015, 19 Производство на кокс и рафинирани нафтени производи, Февруари, 0.000000000

2015, 19 Производство на кокс и рафинирани нафтени производи, Март, 0.000000000

2015, 19 Производство на кокс и рафинирани нафтени производи, Април, 0.000000000

2015, 19 Производство на кокс и рафинирани нафтени производи, Мај, 0.000000000