Весна Бабиќ - Петровски

Историја

03 април, 2016 1.05 KB csv d6ec49ccb284dc9d329b3f659f9e7a2a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за остварување на правата на заедниците

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 62.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2009-10, Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, стамбен простор и земјиште во Ариље - Србија, "1.100.000, 00 денари", , Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "1.525.000, 00 денари", 499 м2 Куманово 1969 /, - недал податок -

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, "61.500.000, 00 денари", 420 м2 Куманово 2003 /, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "305.000, 00 денари", Југо 55 1988/1998, Стекнување со договор за купопродажба