Дијана Станковска

Историја

10 мај, 2018 722 B csv a40c354a947367ecf80187728f84a539

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "70.000, 00", 170 м2 Битола 1985 -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Форд Фокус 2010/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "30.000, 00 денари", Застава Југо Темпо 1.1 1999/2000, Стекнување со договор за купопродажба