Гоце Мојаноски

Историја

20 октомври, 2017 3.31 KB csv 52cf80f33be55eb30c3b2db2772cebf3

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД Тутунски комбинат Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "денари 61.500, 00", Стопанска банка АД Скопје 2009, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "денари 455.000, 00", Еуро Стандард банка 2011/16, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "денари 61.500, 00", Халк банка 2014/17, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Денарски депозит, "денари 104.000, 00", Еуро Стандард банка 2010/14, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 36.000, 00", Халк банка 2017, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "30.000, 00 денари", 2015 2018,

Долгови, Имот на родители, Кредит, "310.000, 00 денари", 2013 2018,

Долгови, Имот на родители, Кредит, "55.000, 00 денари", 2017 2019,

Долгови, Личен имот, Кредит, "390.000, 00 денари", 2016 2023,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "36.000, 00 денари", 2015 2018,

Друг имот, Личен имот, Уметничка слика - Ранко Струменикоски - Пејсаж, "60.000, 00 денари", , Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "1.500.000, 00 денари", 21 м2 Прилеп 2005 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "200.000, 00 денари", "1.500 м2 село Селца, Прилеп 2016 1/4", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "6.000.000, 00 денари", 212 м2 Прилеп 1995 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Ливада, "300.000, 00 денари", "1.818 м2 село Дабница, Прилеп 2011 1/4", Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "30.000, 00 денари", 2016, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "150.000, 00 денари", Сеат Ибица 2004/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "200.000, 00 денари", Фолксваген Голф 2002/2016, Стекнување со договор за купопродажба