Дарко Ангелов

Историја

03 април, 2016 2.88 KB csv 3329e8bcbaf0e6ad88b61c265c350db1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Канцеларија за врски на РМ во Република Грција

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Орочен денарски депозит, "денари 213.500, 00", Уни банка - Скопје 2002, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "233.700, 00 денари", Прокредит банка 2015, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Орочен денарски депозит, "денари 853.000, 00", Комерцијална банка - Скопје 2014, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 24.000, 00", Охридска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 27.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 6.900, 00", Шпаркасе банка 2015, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 7.000, 00", Прокредит Банка 2015, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "EUR 7.000, 00", Шпаркасе банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "EUR 100.000, 00", Охридска Банка 2015, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа за одмор, "997.000, 00 денари", 138 м2 Сопиште 2003 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.871.500, 00 денари", 87 м2 Скопје 2005 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.000.000, 00 денари", 51 м2 Скопје 1976 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "984.000, 00 денари", Нисан Кашкаи 2012/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Обврзници, "3.960, 00 денари", - 2002, Стекнување со наследство