Митко Штерјов

Историја

11 октомври, 2017 2.46 KB csv af4a4cbe8721252fa94bfb1ed4a33b09

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Штип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "250.096, 00", 2017 2021,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "300.004, 00", 2016 2021,

Долгови, Личен имот, Кредит, "308.456, 00", 2015 2020,

Друг имот, Имот на брачен другар, Златен накит, "520.000, 00", , Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Двор, "270.000, 00", 250 м2 Радање 1997 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Двор, "861.360, 00", 485 м2 Штип 1986 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "141.600, 00", 2.360 м2 Чешиново 1997 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "350.790, 00", 11.693 м2 Радање 1997 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "406.350, 00", 13.545 м2 Радање 1997 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "63.420, 00", 1.057 м2 Соколарци 1997 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "95.220, 00", 3.174 м2 Соколарци 1997 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "450.000, 00", 60 м2 Радање 1997 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "5.629.156, 00", 256 м2 Штип 1986 -, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "339.328, 00", Сузуки Гранд Витара 2010/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "9.240, 00", Скутер 2015/-, Стекнување со договор за купопродажба