Атанас Бојчев

Историја

02 октомври, 2017 1.71 KB csv fcda2100787744784636a968b0007d7c

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен студентски Дом Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "EUR 20.000, 00", Комерцијална банка 2013, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "EUR 20.000, 00", Стопанска банка 2013, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "2.400.000, 00 денари", - КО Ракотинци 2015 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "4.200.000, 00 денари", - М.В. Подполица 2015 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа за одмор, "3.100.000, 00 денари", 100 м2 Ракотинци 2015 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "5.200.000, 00 денари", 84 м2 Скопје 2012 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "4.800.000, 00 денари", 100 м2 Скопје 1964 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "480.000, 00 денари", Рено Лагуна 2008/2015, Стекнување со договор за купопродажба