Сашо Трајковски

Историја

03 април, 2016 2.24 KB csv 479ae29feac841ec578b6429186eb5d1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Друг имот, Заеднички имот, Средства во готово (заштеда), "500.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Заеднички имот, Гаража, "70.000, 00 денари", 16 м2 Скопје 1990 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Деловен простор, "657.000, 00 денари", 28 м2 Скопје 2001 1/2, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.267.000, 00 денари", 52 м2 Скопје 1990 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "2.860.000, 00 денари", 52 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "30.000, 00 денари", Застава 101 1977/2009, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, Заеднички имот, Акции, "12.200, 00 денари", 40 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, Акции, "16.592, 00 денари", 10 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, Акции, "24.132, 00 денари", 120 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, Акции, "3.140, 00 денари", 1 1990, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, Акции, "46.756, 00 денари", 150 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Заеднички имот, Акции, "46.786, 00 денари", 15 2007, Стекнување со договор за купопродажба