Илија Псалтиров

Историја

10 мај, 2018 3.06 KB csv 8e887a978e4f810cd3629018b1252ee7 спореди
02 октомври, 2017 3.06 KB csv d978e9344565c2c65b1db849a8e3d285 спореди
19 ноември, 2016 3.06 KB csv 2c8337f18b9496549df901590a57a91f спореди
17 април, 2016 2.82 KB csv 530872f08baa4209c1cdfcd9f0cc2bbd спореди
03 април, 2016 3.15 KB csv 9d6d23ea71079240450afe6430adb64c

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Казахстан

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "USD 2.000, 00", Алфа Банка 2014, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "60.000, 00 денари", Алфа банка 2014, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "3.087.500, 00 денари", 2008 30 години,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, -, - -,

Друг имот, Личен имот, Средства во готово, "20.000, 00 УСД", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Средства во готово, "60.000, 00 УСД", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Имот на брачен другар, Плата, "30.000, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Дивиденди, -, годишно,

Други приходи, Личен имот, Рента, "30.750, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Рента, "67.500, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Тантиеми, -, годишно,

Недвижен имот, Личен имот, Гаража, "463.500, 00 денари", 15 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "8.000.000, 00 денари", 102 м2 Скопје 2008 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "38.000, 00 денари", -, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "600.000, 00 денари", Накит -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "4.000.000, 00 денари", Уметнички слики и книги -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "600.000, 00 денари", "Часовници(Ролекс, Фестина, Черут) -/-", Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "600.000, 00 денари", Музички инструменти -/-, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "526.000, 00 денари", 25 -, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, -, 5 % 2007, Стекнување на друг начин