Слаѓана Симуноска

Историја

29 март, 2018 446 B csv e1d49316dec4c5fa870a5dd67a49bcb3

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОУ Денче Дејаноски Маврови Анови

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "5.000, 00", Банка 2010, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "400.000, 00", Банка 2010, - недал податок -