Младен Крстевски

Историја

12 ноември, 2017 824 B csv 347e5f8fa47cc841de3f0e4508a55637

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "180.000, 00 денари", 2007 2007,

Долгови, Личен имот, Кредит, "224.000, 00 денари", 2006 2010,

Други приходи, Личен имот, Авторски хонорар, "110.000, 00 денари", 2017,

Други приходи, Личен имот, Авторски хонорар, "3.000, 00 денари по епизода", 2017,

Други приходи, Личен имот, Авторски хонорар, "4.000, 00 денари по епизода", 2017,

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, "1.500.000, 00 денари", 59 м2 Велес 2005 -, - недал податок -