Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни

Историја

17 октомври, 2019 502.74 KB csv 116afc99a526bf309c0bf82c825ceb9f спореди
08 септември, 2019 502.69 KB csv 1250ce6bc6beee07bacb7b7404e2bf1f спореди
01 септември, 2019 502.62 KB csv 4a744f49eee15e21b197a88847f085d2 спореди
03 мај, 2019 502.40 KB csv 507045f0f9edcea609d6b29f30ae9059 спореди
07 февруари, 2019 447.07 KB csv 2c12ce23ca5db0a865ced10828a8e8f8 спореди
02 септември, 2018 446.77 KB csv 3ac599a0348a6d9ccfbec8aa0a439b0b спореди
08 јули, 2018 446.66 KB csv 770b46ad154d2c0ab09c822198fa905f

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Индустрија > Внатрешна трговија


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Година, Сектори/Оддели/Главни индустриски групи, Месец, value

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Структура, 3.689852846700320

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Јануари, 133.553777460196000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Февруари, 128.510662344066000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Март, 155.501335698186000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Април, 132.746251978939000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Мај, 129.968583066209000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, јуни, 80.486411059635700

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Јули, 100.319820193423000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Август, 96.132900830220100

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Септември, 75.582744474693700

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Октомври, 135.516994036525000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Ноември, 142.077637286167000

2011, 05 Вадење на јаглен и лигнит, Декември, 130.039492188604000

2011, 07 Вадење на руди на метал, Структура, 5.790778374533660

2011, 07 Вадење на руди на метал, Јануари, 94.297403499750600

2011, 07 Вадење на руди на метал, Февруари, 84.789983149370500

2011, 07 Вадење на руди на метал, Март, 85.626109928357300

2011, 07 Вадење на руди на метал, Април, 88.013467391158500

2011, 07 Вадење на руди на метал, Мај, 102.671873250910000

2011, 07 Вадење на руди на метал, јуни, 96.375159676259800

2011, 07 Вадење на руди на метал, Јули, 94.589340801396300

2011, 07 Вадење на руди на метал, Август, 74.817762424955900

2011, 07 Вадење на руди на метал, Септември, 88.690637149190000

2011, 07 Вадење на руди на метал, Октомври, 100.236348233848000

2011, 07 Вадење на руди на метал, Ноември, 96.790852794724000

2011, 07 Вадење на руди на метал, Декември, 97.211577984988700

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Структура, 2.332725987430270

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Јануари, 40.463940054382600

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Февруари, 58.642694897914900

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Март, 123.244723547169000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Април, 102.669998330237000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Мај, 124.222040900016000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, јуни, 104.752284350582000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Јули, 132.525487685514000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Август, 113.090608856924000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Септември, 132.724771039723000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Октомври, 117.247368352698000

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Ноември, 88.355729918145200

2011, 08 Вадење на други руди и камен, Декември, 77.032669135911500

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Структура, 11.665768443540100

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Јануари, 77.326511474375300

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Февруари, 81.400381467839100

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Март, 97.720863649597200

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Април, 100.979174769067000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Мај, 99.700159129510000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, јуни, 102.539477981003000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Јули, 108.201642512633000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Август, 102.320073071313000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Септември, 108.860313709906000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Октомври, 122.437876207890000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Ноември, 141.331447136978000

2011, 10 Производство на прехранбени производи, Декември, 120.258462974004000

2011, 11 Производство на пијалаци, Структура, 6.182668730197150

2011, 11 Производство на пијалаци, Јануари, 53.826485293641000

2011, 11 Производство на пијалаци, Февруари, 40.621382030773900

2011, 11 Производство на пијалаци, Март, 53.573218071591000

2011, 11 Производство на пијалаци, Април, 72.225585644309300

2011, 11 Производство на пијалаци, Мај, 61.863511728398400

2011, 11 Производство на пијалаци, јуни, 79.501927199192400

2011, 11 Производство на пијалаци, Јули, 100.569156395976000

2011, 11 Производство на пијалаци, Август, 92.550544772890600

2011, 11 Производство на пијалаци, Септември, 85.357674686236000

2011, 11 Производство на пијалаци, Октомври, 64.625885455916900

2011, 11 Производство на пијалаци, Ноември, 150.567375932021000

2011, 11 Производство на пијалаци, Декември, 177.356212409624000

2011, 12 Производство на тутунски производи, Структура, 4.479716927483310

2011, 12 Производство на тутунски производи, Јануари, 29.784337764292600

2011, 12 Производство на тутунски производи, Февруари, 26.037961197934700

2011, 12 Производство на тутунски производи, Март, 40.956475120098900

2011, 12 Производство на тутунски производи, Април, 79.422064954549200

2011, 12 Производство на тутунски производи, Мај, 173.206404058002000

2011, 12 Производство на тутунски производи, јуни, 257.852501936724000

2011, 12 Производство на тутунски производи, Јули, 218.843046554107000

2011, 12 Производство на тутунски производи, Август, 161.659613172078000

2011, 12 Производство на тутунски производи, Септември, 213.222054747684000

2011, 12 Производство на тутунски производи, Октомври, 126.069252097662000

2011, 12 Производство на тутунски производи, Ноември, 69.918553572449300

2011, 12 Производство на тутунски производи, Декември, 54.591210704733800

2011, 13 Производство на текстил, Структура, 1.162683927399580

2011, 13 Производство на текстил, Јануари, 48.179983217164500

2011, 13 Производство на текстил, Февруари, 88.428833988732700

2011, 13 Производство на текстил, Март, 103.610531174743000

2011, 13 Производство на текстил, Април, 69.910703420791400

2011, 13 Производство на текстил, Мај, 84.386211034770400

2011, 13 Производство на текстил, јуни, 88.128545815245500

2011, 13 Производство на текстил, Јули, 105.543038317812000

2011, 13 Производство на текстил, Август, 67.523303067488500

2011, 13 Производство на текстил, Септември, 94.584993162368300

2011, 13 Производство на текстил, Октомври, 102.104270090638000

2011, 13 Производство на текстил, Ноември, 153.465488058423000

2011, 13 Производство на текстил, Декември, 135.005213361655000

2011, 14 Производство на облека, Структура, 10.186247150393800

2011, 14 Производство на облека, Јануари, 105.070253130296000

2011, 14 Производство на облека, Февруари, 113.878927439468000

2011, 14 Производство на облека, Март, 118.257488663236000

2011, 14 Производство на облека, Април, 109.785685803030000

2011, 14 Производство на облека, Мај, 116.047775384134000

2011, 14 Производство на облека, јуни, 114.996716322337000

2011, 14 Производство на облека, Јули, 126.696891886483000

2011, 14 Производство на облека, Август, 85.898393576336400

2011, 14 Производство на облека, Септември, 109.589005031497000

2011, 14 Производство на облека, Октомври, 107.825812984715000

2011, 14 Производство на облека, Ноември, 106.375897508650000

2011, 14 Производство на облека, Декември, 125.187291011407000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Структура, 1.346080219729630

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Јануари, 92.601524898479500

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Февруари, 79.662136212957500

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Март, 93.398330170905800

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Април, 72.829094962692000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Мај, 91.630540862142700

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, јуни, 115.591135472616000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Јули, 118.380379001960000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Август, 128.347384005445000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Септември, 117.820095293547000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Октомври, 125.215379501552000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Ноември, 127.331373171335000

2011, 15 Производство на кожа и слични производи од кожа, Декември, 94.809828050423700

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Структура, 0.612347219531035

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Јануари, 39.140464585112000

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Февруари, 58.541864880909100

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Март, 54.620011321851900

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Април, 65.185969862625000

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Мај, 58.076176103230800

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", јуни, 99.987354425522500

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Јули, 83.646473405365500

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Август, 148.696668286800000

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Септември, 168.786095724848000

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Октомври, 104.308852792677000

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Ноември, 76.201165055844000

2011, "16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал", Декември, 64.386110881042600

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Структура, 1.405967392484560

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Јануари, 90.172574449638600

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Февруари, 82.015892973033400

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Март, 100.505977829662000

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Април, 88.178120235846200

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Мај, 81.792631735359600

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, јуни, 76.423452446231800

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Јули, 77.475362553861000

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Август, 74.424592571878100

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Септември, 89.010452069722600

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Октомври, 79.369827791029000

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Ноември, 80.245505964886800

2011, 17 Производство на хартија и производи од хартија, Декември, 93.164081708891300

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Структура, 1.902275530928140

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Јануари, 80.024068554453500

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Февруари, 86.028144205460300

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Март, 97.863003167435200

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Април, 94.810350472091300

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Мај, 83.190667870756300

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), јуни, 81.887164313140700

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Јули, 86.127253329599000

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Август, 81.057617911729600

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Септември, 83.335252463964200

2011, 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи), Октомври, 81.797416593509900