Александар Атанасов

Историја

25 јуни, 2017 3.09 KB csv 0cc9097807614d3beeb5df388ba6a836 спореди
10 мај, 2017 3.28 KB csv 2d0ac657a623ecf7e83227177cd0d270 спореди
20 декември, 2016 3.13 KB csv 97448b98dd7ff5e26d97d3c610a75249 спореди
26 септември, 2016 3.23 KB csv 3ebf5466d1f47feb3c6b590aab8484f2 спореди
03 април, 2016 3.45 KB csv 99d32a686acee3ef90537d73aa3b3dc4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП Водовод и канализација Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 126.700, 00", Шпаркасе Банка -, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Заем, "861.000, 00 денари", 2015 10 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.845.000, 00 денари", 2015 5 години,

Други приходи, Личен имот, Приходи од закупнина, "12.300, 00 денари", месечно (на 5 години),

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "300.000, 00 денари", 74 м2 - - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "100.000, 00 денари", 205 м2 - - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "200.000, 00 денари", 2278 м2 - - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "300.000, 00 денари", 348 м2 - - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "50.000, 00 денари", 400 м2 - - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "1.000.000, 00 денари", 61 м2 Велес - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "120.000, 00 денари", 35 м2 - - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "3.000.000, 00 денари", 48 м2 Гевгелија - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "12.000.000, 00 денари", 318 м2 Гевгелија - 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.000.000, 00 денари", 192 м2 Гевгелија - 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "4.500.000, 00 денари", 135 м2 Стар Дојран - 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.382.500, 00 денари", 70 м2 Скопје 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "540.000, 00 денари", Ауди А3 2011/2016, Стекнување со договор за подарок