Миле Марковски

Историја

25 октомври, 2020 2.76 KB csv 11dfbc9b232964cc16d9f7554509c0de спореди
25 октомври, 2019 2.66 KB csv a1d0df3a9f3ccd7d91578a7a20792670

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Комуналец - Крива Паланка

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Кредитна картичка, "22.478, 00", Уни Банка 2008, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "300.000, 00", 2020 2022,

Други приходи, Личен имот, Приход од продажба на недвижен имот, "798.700, 00", 20.09.2019,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "1.200.000, 00", 23903 м2 Конопица 2016 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "135.000, 00", 137445 м2 Д.Река - 2/125, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "25.000, 00", 1134 м2 Д.Река - 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "30.000, 00", 2618 м2 Дренак 1997 1/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "580.000, 00", 23584 м2 Д.Река - 2/5, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "65.000, 00", 10891 м2 Мартиница - 1/10, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "700.000, 00", 4242 м2 Крива Паланка 2016 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, "23.000, 00", 180 м2 БС 2001 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "1.250.000, 00", 38 м2 + 12 м2 Скопје 2016 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со двор, "4.920.000, 00", 373 м2 Крива Паланка 1985 1/1, Стекнување со договор за подарок

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "185.000, 00", 20.10.2016, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "560.000, 00", Џип Тоурег 2005/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.829.280, 00", Нисан Х - треил 2020/2020, Стекнување со договор за купопродажба