Зоран Ставрески

Историја

09 април, 2016 3.82 KB csv 9d0c6412a1c4784a1aa47911d5783873 спореди
03 април, 2016 3.82 KB csv 0ebdc080a0dc23d621b455cb0727a123

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседателот на Владата и министер за финансии > Влада на Република Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Заеднички имот, Девизна сметка, "USD 74.600, 00", Bank Fund Staff FCU -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "EUR 8.951, 51", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна сметка, "USD 48, 45", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 11, 00", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 2.151.033, 00", Прокредит банка -, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозити, "денари 3.447.000, 00", Стопанска банка Битола -, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизен депозит, "EUR 1.983, 87", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Орочен девизен депозит, "EUR 11.190, 00", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Орочен девизен депозит, "USD 1.415, 94", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Орочен девизен депозит, "USD 4.110, 00", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "AUD 4, 20", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "EUR 84, 39", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "USD 42, 65", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 81.401, 00", Шпаркасе банка -, Стекнување на друг начин

Други приходи, Заеднички имот, Рента за стан, "84.636, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "9.200.000, 00 денари", "90 м2 Chew Chase, САД 2002 /", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа со двор, "3.600.000, 00 денари", 279 м2 Скопје 2008 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.217.000, 00 денари", 73 м2 Скопје - /, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "310.000, 00 денари", 40 м2 Охрид 1982 -, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "200.000, 00 ден", Хонда Цивик 2001/2001, Стекнување со договор за купопродажба