Аќиф Селман

Историја

28 април, 2020 1.43 KB csv e45a7f9b8f68a6f4dc8dec630c1813b0

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ОУ Неџати Зекирија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "120.000, 00", "1584 м2 с. Коџаџик, Дебар 2012 73/27", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "600.000, 00", "123 м2 с. Коџаџик, Дебар 2008 73/27", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Плац, "124.350, 00", "830 м2 с. Коџаџик, Дебар 2007 73/10", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Плац, "197.700, 00", "1318 м2 с. Коџаџик, Дебар 2006 73/7", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Плац, "64.350, 00", "429 м2 с. Коџаџик, Дебар 2006 217/2", Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, недал податок, Машини и друга опрема, "240.000, 00", Трактор Массеј Фергусон 1987/2002, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, "150.000, 00", Форд Фиеста 2005/2015, Стекнување со наследство