Александар Стаменковиќ

Историја

16 јуни, 2016 2.60 KB csv d2169a1b2e64ab0db5bf55f82f1e8a9a спореди
03 април, 2016 2.52 KB csv b03ee7b79b592b36aa1cd20e782069b1

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозити, "денари 859.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2018, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на родители, Кредит, "660.000, 00 денари", 2015 2016,

Долгови, Имот на родители, Кредит, "682.888, 00 денари", 2015 2016,

Долгови, Имот на родители, Кредит, "860.952, 00 денари", 2015 2016,

Долгови, Личен имот, Кредит, "154.000, 00 денари", 2016 2016,

Долгови, Личен имот, Кредит, "337.560, 00 денари", 2013 2018,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа за одмор, "1.200.000, 00 денари", "63 м2 село Ристовац, Србија 2007 1/1", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.900.000, 00 денари", 34 м2 Скопје 2010 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.600.000, 00 денари", 47 м2 Скопје 2006 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Имот на родители, Побарување по основ на даден заем, "700.000, 00 денари", 2015, Стекнување на друг начин

Побарувања, Имот на родители, Побарување по основ на даден заем, "900.000, 00 денари", 2015, Стекнување на друг начин

Побарувања, Имот на родители, Побарување по основ на даден заем, "900.000, 00 денари", 2015, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "178.000, 00 денари", 2015, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Рено Меган 2003/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "631.187, 00 денари", 11 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "302.750, 00 денари", 50 % 2014, Стекнување на друг начин