Максим Димитриевски

Историја

17 август, 2020 4.97 KB csv 80ac440b2d5264a27979b4e95c4e43e3 спореди
29 декември, 2017 4.43 KB csv 1327e75a4a8f1bce40fbdf7524567871

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Куманово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "EUR 15, 00", Комерцијална банка 2007/09, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "USD 3.646, 00", Комерцијална банка 2007/09, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "USD 3.649, 00", Комерцијална банка 2007/09, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "USD 3.649, 00", Комерцијална банка од 2007/09, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Денарски депозит, "денари 1.760.000, 00", Комерцијална банка 2016, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "450.000, 00", - -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "450.000, 00", - -,

Друг имот, Имот на брачен другар, златен накит, "120.000, 00 денари", , Стекнување со наследство

Друг имот, Имот на деца, златен накит, "120.000, 00 денари", , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, златен накит, "60.000, 00 денари", , Стекнување со наследство

Друг имот, Личен имот, средства во готово, "1.000.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "215.250, 00 денари", 700 м2 Куманово 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа со земјиште, "450.000, 00", 59 м2 + 1223 м2 - 2020 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "600.000, 00 денари", 9 м2 Куманово 1995 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "2.000.000, 00 денари", 5.000 м2 Куманово 1970 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "240.000, 00 денари", 2000 м2 Куманово 2016 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "792.000, 00 денари", 832 м2 Куманово 2016 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа со двор, "10.000.000, 00 денари", 62 м2 со 74 м2 Куманово 1970 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "615.000, 00 денари", 10.000 м2 Куманово 2011 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со земјиште, "450.000, 00", 59 м2 + 1223 м2 - 2020 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "130.000, 00 денари", Мерцедес А 160 2000/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "110.000, 00 денари", Мерцедес А 160 1999/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "150.000, 00 денари", Махиндра Џип 1996/2002, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "60.000, 00 денари", Опел Астра 1995/1995, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Сопственички удел, "154.000, 00 денари", 50% 2016, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Сопственички удел, "186.000, 00 денари", 50 % 2001, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Сопственички удел, "24.800, 00 денари", 20% 2015, Стекнување на друг начин