Оливера Аџиоска

Историја

28 април, 2020 889 B csv c99e1dd4f2bc4af00c5afead99eb9b13

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "10.000, 00 ЕУР", Комерцијална банка 01.02.2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "300.000, 00", Стопанска банка 01.02.2020, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.000.000, 00", 50 м2 Прилеп 1990 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.000, 00", Фиат Пунто 2007/2007, Стекнување со договор за купопродажба