Индекси на работници во индустријата на просек 2015 година, месечни

Историја

28 април, 2020 669.44 KB csv 7ef8dbd38c340343e302fdd5f973f6f3 спореди
17 октомври, 2019 647.54 KB csv b579fa2852d5aaba0aed6da74b656748 спореди
08 септември, 2019 643.89 KB csv bee7655bed42f204ef8a80e25f1b5ba3 спореди
01 септември, 2019 640.24 KB csv 8e4a25a9ad56313d33d5ee664f295629 спореди
03 мај, 2019 625.60 KB csv d09d92edaf56383c33e3dde128c602af спореди
07 февруари, 2019 618.30 KB csv 0e6dbcdde6e18f04a3ba4adcd37ea75a спореди
02 септември, 2018 596.39 KB csv 4f998acd4d7faa060bdb04113f81ef18 спореди
08 јули, 2018 592.73 KB csv ff4beeb158d8aff72f8818e76da0aef0

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Индустрија > Внатрешна трговија


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Сектори/Оддели/Главни индустриски групи, Месец, value

Вкупно, 2005М01, 110.32576820

Вкупно, 2005М02, 110.02691300

Вкупно, 2005М03, 109.98835110

Вкупно, 2005М04, 111.55011050

Вкупно, 2005М05, 112.38883310

Вкупно, 2005М06, 112.08997790

Вкупно, 2005М07, 111.13556940

Вкупно, 2005М08, 110.22936330

Вкупно, 2005М09, 109.40992170

Вкупно, 2005М10, 108.32054630

Вкупно, 2005М11, 107.30829480

Вкупно, 2005М12, 105.86222130

Вкупно, 2006М01, 105.78509740

Вкупно, 2006М02, 106.13215510

Вкупно, 2006М03, 107.66499300

Вкупно, 2006М04, 108.41695120

Вкупно, 2006М05, 108.23378190

Вкупно, 2006М06, 107.86744330

Вкупно, 2006М07, 107.40469970

Вкупно, 2006М08, 106.54669610

Вкупно, 2006М09, 105.01385820

Вкупно, 2006М10, 103.85699940

Вкупно, 2006М11, 103.75095400

Вкупно, 2006М12, 103.75095400

Вкупно, 2007М01, 104.29082150

Вкупно, 2007М02, 104.56075520

Вкупно, 2007М03, 104.53183370

Вкупно, 2007М04, 104.58967660

Вкупно, 2007М05, 105.14882510

Вкупно, 2007М06, 106.48885320

Вкупно, 2007М07, 105.81401890

Вкупно, 2007М08, 104.72464350

Вкупно, 2007М09, 105.09098210

Вкупно, 2007М10, 104.83068890

Вкупно, 2007М11, 105.05242020

Вкупно, 2007М12, 106.08395260

Вкупно, 2008М01, 104.41614780

Вкупно, 2008М02, 104.02088770

Вкупно, 2008М03, 104.16549510

Вкупно, 2008М04, 104.44506930

Вкупно, 2008М05, 104.94637480

Вкупно, 2008М06, 104.96565580

Вкупно, 2008М07, 105.28379190

Вкупно, 2008М08, 104.92709380

Вкупно, 2008М09, 104.04016870

Вкупно, 2008М10, 102.45912830

Вкупно, 2008М11, 101.80357500

Вкупно, 2008М12, 102.16991360

Вкупно, 2009М01, 100.80096400

Вкупно, 2009М02, 99.46093593

Вкупно, 2009М03, 98.53544889

Вкупно, 2009М04, 99.55734083

Вкупно, 2009М05, 98.70897771

Вкупно, 2009М06, 98.36192006

Вкупно, 2009М07, 97.37859008

Вкупно, 2009М08, 94.66961237

Вкупно, 2009М09, 94.05262101

Вкупно, 2009М10, 93.40670817

Вкупно, 2009М11, 94.81421972

Вкупно, 2009М12, 95.29624423

Вкупно, 2010М01, 96.59771038

Вкупно, 2010М02, 95.31552521

Вкупно, 2010М03, 95.44085158

Вкупно, 2010М04, 95.19019884

Вкупно, 2010М05, 95.84575216

Вкупно, 2010М06, 96.85800362

Вкупно, 2010М07, 96.99297048

Вкупно, 2010М08, 96.46274352

Вкупно, 2010М09, 96.48202450

Вкупно, 2010М10, 96.97368950

Вкупно, 2010М11, 97.28218518

Вкупно, 2010М12, 97.40751155

Вкупно, 2011М01, 90.76521390

Вкупно, 2011М02, 91.10263105

Вкупно, 2011М03, 90.09037959

Вкупно, 2011М04, 92.38481623

Вкупно, 2011М05, 92.89576220

Вкупно, 2011М06, 92.81863828

Вкупно, 2011М07, 92.99216710

Вкупно, 2011М08, 92.78971681

Вкупно, 2011М09, 92.78971681

Вкупно, 2011М10, 92.38481623

Вкупно, 2011М11, 90.57240410

Вкупно, 2011М12, 90.99658566

Вкупно, 2012М01, 89.96505322

Вкупно, 2012М02, 89.48302872

Вкупно, 2012М03, 89.62763607

Вкупно, 2012М04, 91.08335007

Вкупно, 2012М05, 91.28580036

Вкупно, 2012М06, 90.95802370

Вкупно, 2012М07, 90.93874272

Вкупно, 2012М08, 89.46374774

Вкупно, 2012М09, 89.03956618

Вкупно, 2012М10, 88.10443864

Вкупно, 2012М11, 90.09037959

Вкупно, 2012М12, 89.99397469

Вкупно, 2013М01, 89.82044587

Вкупно, 2013М02, 90.43743724

Вкупно, 2013М03, 91.12191203

Вкупно, 2013М04, 91.31472183

Вкупно, 2013M05, 91.58465555

Вкупно, 2013M06, 91.41112673

Вкупно, 2013М07, 91.61357702

Вкупно, 2013М08, 90.87125929

Вкупно, 2013М09, 90.22534646

Вкупно, 2013М10, 90.54348263

Вкупно, 2013М11, 91.17975497

Вкупно, 2013М12, 92.24984937

Вкупно, 2014М01, 95.68186383

Вкупно, 2014М02, 96.59771038

Вкупно, 2014M03, 97.76420968

Вкупно, 2014М04, 97.76420968

Вкупно, 2014М05, 97.71600723

Вкупно, 2014М06, 98.21731271

Вкупно, 2014М07, 98.79574212

Вкупно, 2014М08, 99.18136172

Вкупно, 2014М09, 99.60554328

Вкупно, 2014М10, 99.14279976

Вкупно, 2014М11, 99.04639486

Вкупно, 2014М12, 99.54770034

Вкупно, 2015М01, 98.70897771

Вкупно, 2015М02, 98.96927094

Вкупно, 2015М03, 98.68005624

Вкупно, 2015М04, 99.29704760

Вкупно, 2015M05, 99.57662181

Вкупно, 2015M06, 99.90439847

Вкупно, 2015M07, 100.03936530

Вкупно, 2015M08, 100.48282790

Вкупно, 2015M09, 100.81060450

Вкупно, 2015M10, 101.16730270

Вкупно, 2015M11, 101.09981920

Вкупно, 2015M12, 101.26370760

Вкупно, 2016M01, 100.39606350

Вкупно, 2016M02, 100.54067080

Вкупно, 2016M03, 100.70455910

Вкупно, 2016M04, 100.38642300

Вкупно, 2016M05, 100.02008440

Вкупно, 2016М06, 99.65374573

Вкупно, 2016M07, 99.48021691

Вкупно, 2016M08, 99.42237397

Вкупно, 2016М09, 99.87547700

Вкупно, 2016М10, 99.78871259

Вкупно, 2016M11, 100.16469170

Вкупно, 2016M12, 100.38642300

Вкупно, 2017М01, 100.77204260

Вкупно, 2017М02, 100.93593090

Вкупно, 2017М03, 100.82988550

Вкупно, 2017М04, 100.87808800

Вкупно, 2017М05, 101.00341430

Вкупно, 2017М06, 102.08314920

Вкупно, 2017М07, 102.09278970

Вкупно, 2017М08, 102.49769030

Вкупно, 2017М09, 103.17252460

Вкупно, 2017М10, 104.15585460

Вкупно, 2017М11, 104.84996990

Вкупно, 2017М12, 105.56336610

Вкупно, 2018М01, 106.78741210

Вкупно, 2018М02, 107.34908670

Вкупно, 2018М03, 108.87253270

Вкупно, 2018М04, 109.39573640

Вкупно, 2018M05, 109.97279930

Вкупно, 2018M06, 109.54833750

Вкупно, 2018M07, 109.40471290

Вкупно, 2018M08, 107.92358480

Вкупно, 2018M09, 107.63377100

Вкупно, 2018M10, 108.28264620

Вкупно, 2018M11, 108.56348350

Вкупно, 2018M12, 108.17236310

Вкупно, 2019M01, 108.06922020

Вкупно, 2019M02, 108.16707980

Вкупно, 2019М03, 107.98809970

Вкупно, 2019M04, 107.65074150

Вкупно, 2019M05, 107.20000000

Вкупно, 2019M06, 106.48930220

Вкупно, 2019M07, 106.72365030

Вкупно, 2019M08, 106.22405110

Вкупно, 2019M09, 105.90085680

Вкупно, 2019M10, 105.88154240

Вкупно, 2019M11, 105.49139150

Вкупно, 2019M12, 105.62272950

Вкупно, 2020M01, 104.59244240

Вкупно, 2020M02, 104.67819150

Енергија, 2005М01, 111.27543110

Енергија, 2005М02, 111.04892120

Енергија, 2005М03, 111.59057520

Енергија, 2005М04, 110.70423230

Енергија, 2005М05, 111.08831420

Енергија, 2005М06, 110.97998340

Енергија, 2005М07, 110.82241130

Енергија, 2005М08, 110.62544620

Енергија, 2005М09, 110.00500620

Енергија, 2005М10, 109.68986200

Енергија, 2005М11, 109.85728240

Енергија, 2005М12, 108.83306390

Енергија, 2006М01, 107.46415650

Енергија, 2006М02, 107.45430820

Енергија, 2006М03, 107.42476340

Енергија, 2006М04, 106.94219900

Енергија, 2006М05, 106.66644780

Енергија, 2006М06, 106.57781350

Енергија, 2006М07, 106.70584080

Енергија, 2006М08, 106.57781350

Енергија, 2006М09, 106.64675130

Енергија, 2006М10, 106.11494550

Енергија, 2006М11, 106.15433860

Енергија, 2006М12, 106.08540080

Енергија, 2007М01, 105.80964960

Енергија, 2007М02, 105.72101540

Енергија, 2007М03, 105.88843570

Енергија, 2007М04, 106.00661470

Енергија, 2007М05, 105.93767700

Енергија, 2007М06, 106.38084840

Енергија, 2007М07, 105.65207760

Енергија, 2007М08, 104.61801080

Енергија, 2007М09, 104.51952830

Енергија, 2007М10, 104.70664510

Енергија, 2007М11, 104.82482420

Енергија, 2007М12, 105.12027180

Енергија, 2008М01, 103.73166790

Енергија, 2008М02, 104.17483940

Енергија, 2008М03, 103.90893650

Енергија, 2008М04, 103.50515800

Енергија, 2008М05, 104.79527940

Енергија, 2008М06, 104.20438410

Енергија, 2008М07, 104.24377710

Енергија, 2008М08, 104.16499110

Енергија, 2008М09, 103.73166790

Енергија, 2008М10, 103.18016560

Енергија, 2008М11, 103.68242660

Енергија, 2008М12, 103.54455100

Енергија, 2009М01, 102.54002910

Енергија, 2009М02, 103.26879990

Енергија, 2009М03, 102.80593190

Енергија, 2009М04, 102.56957380

Енергија, 2009М05, 100.42265430

Енергија, 2009М06, 100.21584090

Енергија, 2009М07, 100.20599270

Енергија, 2009М08, 100.24538570

Енергија, 2009М09, 99.98933106

Енергија, 2009М10, 99.95978629

Енергија, 2009М11, 100.07796540

Енергија, 2009М12, 99.80221422

Енергија, 2010М01, 98.33482425

Енергија, 2010М02, 98.20679694

Енергија, 2010М03, 98.18710043

Енергија, 2010М04, 98.09846613

Енергија, 2010М05, 98.01968010

Енергија, 2010М06, 97.85225976

Енергија, 2010М07, 96.88713079

Енергија, 2010М08, 97.07424763

Енергија, 2010М09, 96.47350409

Енергија, 2010М10, 97.47802608

Енергија, 2010М11, 102.94380750

Енергија, 2010М12, 102.23473320

Енергија, 2011М01, 98.88632652

Енергија, 2011М02, 98.71890619

Енергија, 2011М03, 99.61509737

Енергија, 2011М04, 99.69388341

Енергија, 2011М05, 99.67418690

Енергија, 2011М06, 99.58555261

Енергија, 2011М07, 99.28025671

Енергија, 2011М08, 99.07344336

Енергија, 2011М09, 98.87647826

Енергија, 2011М10, 98.77799572

Енергија, 2011М11, 98.76814746

Енергија, 2011М12, 98.34467250

Енергија, 2012М01, 100.10751010

Енергија, 2012М02, 100.07796540

Енергија, 2012М03, 100.06811710

Енергија, 2012М04, 99.83175898

Енергија, 2012М05, 99.86130374

Енергија, 2012М06, 99.56585610

Енергија, 2012М07, 99.47722181

Енергија, 2012М08, 99.50676657

Енергија, 2012М09, 99.98933106

Енергија, 2012М10, 99.26056020

Енергија, 2012М11, 108.20277560

Енергија, 2012М12, 108.26186510

Енергија, 2013М01, 107.82854190

Енергија, 2013М02, 107.73990760

Енергија, 2013М03, 107.69066630

Енергија, 2013М04, 107.74975580

Енергија, 2013M05, 107.64142500

Енергија, 2013M06, 107.44445990

Енергија, 2013М07, 107.96641750

Енергија, 2013М08, 106.96189550

Енергија, 2013М09, 106.79447510

Енергија, 2013М10, 106.44978620

Енергија, 2013М11, 106.20357980

Енергија, 2013М12, 107.25734310

Енергија, 2014М01, 105.63238110

Енергија, 2014М02, 105.84904270

Енергија, 2014M03, 105.79980140

Енергија, 2014М04, 103.47561330

Енергија, 2014М05, 103.28849640

Енергија, 2014М06, 102.91426270

Енергија, 2014М07, 102.48093950

Енергија, 2014М08, 101.98852680

Енергија, 2014М09, 101.83095470

Енергија, 2014М10, 101.16127340

Енергија, 2014М11, 102.55972560

Енергија, 2014М12, 102.45139480

Енергија, 2015М01, 99.27040846

Енергија, 2015М02, 99.51661483

Енергија, 2015М03, 98.78784397

Енергија, 2015М04, 98.77799572

Енергија, 2015M05, 100.50144030

Енергија, 2015M06, 100.61961940

Енергија, 2015M07, 100.50144030

Енергија, 2015M08, 100.24538570

Енергија, 2015M09, 100.13705490

Енергија, 2015M10, 99.86130374

Енергија, 2015M11, 99.89084851

Енергија, 2015M12, 101.89004420

Енергија, 2016M01, 102.08700930

Енергија, 2016M02, 101.66353440

Енергија, 2016M03, 101.82110650

Енергија, 2016M04, 101.76201690

Енергија, 2016M05, 101.66353440

Енергија, 2016М06, 101.63398960

Енергија, 2016M07, 101.36808670

Енергија, 2016M08, 101.29914890

Енергија, 2016М09, 102.52033250

Енергија, 2016М10, 102.93395920

Енергија, 2016M11, 102.90441450

Енергија, 2016M12, 102.88471800

Енергија, 2017М01, 102.70744940

Енергија, 2017М02, 102.61881510

Енергија, 2017М03, 102.52033250

Енергија, 2017М04, 102.44154650

Енергија, 2017М05, 102.33321570

Енергија, 2017М06, 102.35291220

Енергија, 2017М07, 102.25442970

Енергија, 2017М08, 100.63931590

Енергија, 2017М09, 101.80140990

Енергија, 2017М10, 103.28849640

Енергија, 2017М11, 102.04761630

Енергија, 2017М12, 101.89989250

Енергија, 2018М01, 101.53473450

Енергија, 2018М02, 101.66892880

Енергија, 2018М03, 101.87022020

Енергија, 2018М04, 101.78634870

Енергија, 2018M05, 101.63538020

Енергија, 2018M06, 101.61860590

Енергија, 2018M07, 101.09860310

Енергија, 2018M08, 101.04828030

Енергија, 2018M09, 100.94763460

Енергија, 2018M10, 101.11537740

Енергија, 2018M11, 101.13215170

Енергија, 2018M12, 101.11537740

Енергија, 2019M01, 101.27189530

Енергија, 2019M02, 101.10408770

Енергија, 2019М03, 101.08730690

Енергија, 2019M04, 100.71813020

Енергија, 2019M05, 100.50000000

Енергија, 2019M06, 100.24826880

Енергија, 2019M07, 99.86231133

Енергија, 2019M08, 99.37566925

Енергија, 2019M09, 99.04005402

Енергија, 2019M10, 98.85546564

Енергија, 2019M11, 98.48628889

Енергија, 2019M12, 101.08730690

Енергија, 2020M01, 100.34895340

Енергија, 2020M02, 100.51676100

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М01, 134.31988650

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М02, 133.08331640

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М03, 132.68801950

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М04, 132.23190760

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М05, 134.19825660

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М06, 133.88404620

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М07, 133.08331640

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М08, 132.49543890

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М09, 132.20150010

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М10, 131.69470910

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М11, 131.37036290

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2005М12, 128.42083920

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М01, 126.21123050

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М02, 126.00851410

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М03, 126.37340360

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М04, 125.68416780

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М05, 125.77539020

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М06, 126.01864990

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М07, 125.64362460

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М08, 124.59963510

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М09, 123.91039940

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М10, 123.89012770

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М11, 123.75836210

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2006М12, 124.14352320

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М01, 123.40360840

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М02, 124.49827690

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М03, 124.22460980

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М04, 125.29900670

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М05, 125.77539020

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М06, 125.72471110

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М07, 125.01520370

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М08, 124.50841270

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М09, 125.24832760

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М10, 125.24832760

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М11, 125.85647680

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2007М12, 126.80924390

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М01, 126.43421850

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М02, 126.50516930

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М03, 126.73829310

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М04, 126.23150210

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М05, 125.24832760

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М06, 125.99837830

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М07, 127.18426920

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М08, 127.74173930

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М09, 127.91404820

"Интермедијарни производи, освен енергија", 2008М10, 126.10987230