Игор Попов

Историја

03 април, 2016 506 B csv ac1a70a32fcbec10e6d4e17710237797

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Република Словенија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.700.000, 00 денари", 87 м2 Скопје 2012 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.000.000, 00 денари", Киа Спортаж 2012/2013, Стекнување со договор за купопродажба