Илија Исајловски

Историја

12 јули, 2016 2.66 KB csv 11f50dee672a6500037534d1fe0a2127

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Народна Република Кина

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "2.443.074, 00 денари", 2016 година 2023 година,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "6.150.000, 00 денари", 2011 година 2021 година,

Долгови, Личен имот, Кредит, "6.169.024, 00 денари", 2016 година 2036 година,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.312.000, 00 денари", "45, 48 м2 Скопје 2003 1/2", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.690.000, 00 денари", "36, 4 м2 Москва, РФ Русија 2012 1/2", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "4.920.000, 00 денари", "43, 5 м2 Москва, РФ Русија 2013 1/2", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "630.000, 00 денари", 700 м2 Катлановско брдо 1985 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.845.000, 00 денари", 50 м2 Скопје 2000 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "5.616.000, 00 денари", 104 м2 Скопје 1995 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.000.000, 00 денари", 80 м2 Ресен 2003 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "6.150.000, 00 денари", 104 м2 Скопје 2012 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Уметнички и колекционерски предмети, "922.500, 00 денари", Слики -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "1.230.000, 00 денари", Накит -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "3.145.620, 00 денари", Мерцедес ГЛЦ 220 2016/2016, Стекнување со договор за купопродажба