Катерина Деспот

Историја

02 октомври, 2019 1.14 KB csv 91ea5656dde087a016aaa1b1b43a7522

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Ликовна академија Универзитет Гоце Делчев Штип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, недал податок, Кредит, "2.156.000, 00", 2013 2028,

Долгови, недал податок, Кредит, "431.200, 00", 2016 2022,

Недвижен имот, Заеднички имот, Гаража, "365.925, 00", 17 м2 Скопје - 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.520.260, 00", 53 м2 Скопје - 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "11.254.500, 00", 550 м2 Прилеп 2014 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "4.981.500, 00", 270 м2 Прилеп 2014 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "615.000, 00", БМВ Х1 2010/2016, Стекнување со договор за купопродажба