Оливер Крлиу

Историја

01 септември, 2019 860 B csv 7c5695f0f73a1e7e51c3da9af3287ab6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Кралството Шпанија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, -, Комерцијална банка -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "6.200.000, 00", 150 м2 Скопје 2010 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00", Дајхатсу Териос 2007/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "40.000, 00", Мопед Сум Фиддле 2013/2017, Стекнување со договор за купопродажба