Игор Андреев

Историја

17 август, 2020 2.63 KB csv d1684ede20517847432a8c5f26776a18

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Раководител > Центар за развој на ВАРДАРСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарски депозит, "1.200.000, 00", Охридска банка АД Скопје 27.05.2020, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозит, "30.000, 00", Охридска банка 05.06.2018, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "12.209, 00 ЕУР", НЛБ Банка АД Скопје 22.09.2018, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "176.443, 00", НЛБ Банка АД Скопје -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска сметка, "200.009, 00", Комерцијална банка АД Скопје -, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "378.750, 00", 21.05.2020 2028,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.017.775, 00", 77 м2 Велес 2016 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "740.300, 00", 244 м2 Велес 2016 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.545.689, 00", 65 м2 Велес 2017 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "170.000, 00", 21.06.2019, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "261.199, 00", 19.04.2019, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "61.000, 00", 01.03.2019, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "590.400, 00", Пежо 3008 2013/2018, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "1.356.160, 00", 180 2020, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "77.500, 00", 25% 2018, Стекнување на друг начин