Тони Димитриев

Историја

11 октомври, 2017 1.34 KB csv 0aad80900c558320fb94763bc21f6997

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, недал податок, Девизен депозит, "11.853, 00", Централна кооперативна банка 2017, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, недал податок, Денарски депозит, "денари 330.853, 00", Централна кооперативна банка 2016-2017, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, недал податок, Стан, "1.950.000, 00 денари", 63 м2 Велес 1999 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, недал податок, Моторни возила, "92.700, 00 денари", Ланос СЕ 1998/2006, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, недал податок, Акции, "1.000, 00 денари", 100 2014, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, недал податок, Акции, "3.000, 00 денари", 245 2011, Стекнување со договор за купопродажба