Стефана Демерџиева

Историја

03 април, 2016 2.93 KB csv 0a6455670939fe9c41218d889fc4ed1d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Основно училиште “Петар Мусев“ - Богданци

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 10.000, 00", Халк банка 2014, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 1.045.500, 00", Комерцијална банка 2014, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 615.000, 00", Халк банка 2014, Стекнување со наследство

Долгови, Личен имот, Кредит, "58.000, 00 денари", 2012 5 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "1.300.000, 00 денари", 35 м2 Богданци 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "18.600.000, 00 денари", 558 м2 Богданци 2006 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "2.400.000, 00 денари", 338 м2 Богданци 2006 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "1.166.054, 00 денари", 25 м2 Богданци 2013 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "325.581, 00 денари", 12 м2 Гевгелија 2009 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "170.000, 00 денари", 667 м2 КО Гевгелија 2009 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "250.000, 00 денари", 1.568 м2 КО Гевгелија 2009 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.599.430, 00 денари", 335 м2 Гевгелија 2009 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "2.892.591, 00 денари", 109 м2 Гевгелија 2009 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "523.684, 00 денари", 755 м2 КО Гевгелија 2009 1/3, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "54.000, 00 денари", Шевролет Авео 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба