Зорица Петровска

Историја

02 октомври, 2017 766 B csv 81239504b9befb72c0abd964f7fb9b6c спореди
17 април, 2016 594 B csv 5d6130ea05bfc5553c3b419fe0add1b9

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, Личен имот, Приходи од закуп на деловен простор, "3.000, 00 денари", 2016,

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "10.000, 00 евра", 17 м2 - - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "10.000, 00 евра", 45 м2 Крива Паланка 2003 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "30.000, 00 евра", 65 м2 Крива Паланка 1980 1/1, Стекнување со наследство