Дејан Крстев

Историја

10 мај, 2018 1.57 KB csv f325605a3a01d9644ade0cc0bea5fe1e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈПКД Плаваја ПО Радовиш

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "94.000, 00", НЛБ Тутунска банка 2017, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Друго, "60.000, 00", 2015 -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "240.000, 00", 2017 2019,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "90.000, 00", 2015 -,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "300.000, 00", 106 м2 Радовиш 2016 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брат, Дел од куќа, "2.000.000, 00", 73 м2 Радовиш 2016 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "1.200.000, 00", 1649 м2 Радовиш 1981 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Дел од куќа, "3.000.000, 00", 84 м2 Радовиш 2016 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "100.000, 00", 35 м2 Радовиш 2016 1/1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "600.000, 00", Пежо 308 2009/2015, Стекнување со договор за купопродажба