Спасоја Баткоски

Историја

01 септември, 2019 1.93 KB csv dd45c0e9d915edb7404eea9b2fc1c635

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ Гоце Делчев - с. Јабланица

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "321.000, 00", / /,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "900.000, 00", 2015 2025,

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00", 2017 2023,

Недвижен имот, Личен имот, Градина, "738.000, 00", 2460 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "360.000, 00", 587 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "20.000, 00", 121 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "820.000, 00", 4103 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "2.000.000, 00", 151 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "900.000, 00", 118 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "30.000, 00", 150 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "150.000, 00", 807 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Објект, "240.000, 00", 80 м2 Вевчани 2008 1/1, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "60.000, 00", Голф 3 1993/2004, Стекнување со договор за купопродажба