Рафис Алити

Историја

02 септември, 2018 2.04 KB csv 8a6e082f28289ba93d517e30599d4bd6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор на директори > АД ГА - МА

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Друг имот, Имот на деца, "Барт Енерги Доо Радуша, Скопје", "10.000, 00 евра", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Имот на деца, Фирма „Тоља“ ДООЕЛ, "5.000, 00 евра", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Имот на деца, Плата, "31.000, 00 денари", месечно,

Други приходи, Личен имот, Плата, "59.970, 00 денари", месечно,

Други приходи, недал податок, Плата, "12.000, 00 денари", месечно,

Недвижен имот, Имот на деца, Деловен простор, "45.000, 00 евра", "676 м2 село Радуша, Скопје 2009 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на деца, Земјиште, "25.000, 00 евра", 1.050 м2 КО Кондово 2009 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на деца, Куќа, "35.000, 00 евра", "351 м2 село Радуша, Скопје 2009 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "30.000, 00 евра", "1.029 м2 село Радуша, Скопје 2009 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "55.000, 00 евра", "170 м2 село Радуша, Скопје 2009 1/1", Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "10.000, 00 евра", Пасат ЦЦ 2010/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "7.000, 00 евра", Голф 6 2009/2017, Стекнување со договор за купопродажба