Елена Коцева

Историја

12 ноември, 2017 689 B csv f4a8ec268ea74daf1d423a1ae582f5cc

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "1.200.000, 00 денари", 2017 31.10.2017,

Долгови, Личен имот, Кредит, "380.000, 00 денари", 2017 2024,

Друг имот, Имот на брачен другар, СЗД Горно Трогерци, "90.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "18.000, 00 денари", Фиат Браво 1998/2017, Стекнување со договор за подарок